top of page

INTEGRITETSPOLICY

Vi på ML Social Media värnar om din integritet och strävar efter att skydda de uppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder våra UGC-tjänster. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Insamling av personuppgifter:

Vi kan komma att samla in personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer och företagsinformation när du frivilligt lämnar dessa uppgifter till oss genom formulär eller annan kontakt. Vi använder dessa uppgifter för att kommunicera med dig, tillhandahålla våra tjänster och svara på dina förfrågningar.

Användning av personuppgifter:

Vi använder dina personuppgifter endast i syfte att tillhandahålla de tjänster som du begär, administrera ditt konto och förbättra vår service. Vi kan även använda uppgifterna i interna analyser och marknadsundersökningar för att förstå och anpassa våra tjänster efter dina behov och preferenser.

Lagring och skydd av personuppgifter:

Vårt företags hemsida är skapad på Wix.com:s platform och det är denna platform som gör det möjligt att erbjuda våra tjänster till dig. Din data kommer att lagras via Wix.com’s datalagring, databaser och de generella Wix.com applikationerna. Wix.com lagrar din data på säkra servrar med brandvägg/firewall.

Dela personuppgifter:

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan dock använda tjänster från tredje parter som hjälper oss med vår verksamhet, och i sådana fall vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Dina rättigheter:

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse eller radering av felaktiga eller överflödiga uppgifter, samt begränsa eller invända mot behandlingen av dina uppgifter. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Externa länkar på vår sida:

När du besöker vår personliga hemsida kan det finnas länkar till andra externa webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av oss. Vi vill tydligt påpeka att när du lämnar vår hemsida och navigerar till dessa externa webbplatser, gäller inte vår integritetspolicy längre. När du väl är på en annan hemsida genom att följa en länk från vår sida, är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn på den sidan. Vi har ingen kontroll över hur de externa webbplatserna samlar in, använder eller skyddar dina personuppgifter. Därför kan vi inte hållas ansvariga för någon information som du lämnar till dessa tredje part eller för deras hantering av dina personuppgifter.

Vi rekommenderar att du alltid noggrant granskar integritetspolicyn på de externa webbplatser du besöker innan du lämnar ut någon personlig information. Om du har frågor eller oro gällande integritetspraxisen på dessa externa webbplatser bör du kontakta dem direkt för att få klarhet i deras riktlinjer för dataskydd. Vi strävar efter att endast länka till pålitliga och väletablerade webbplatser. Trots detta uppmanar vi dig att vara försiktig och försäkra dig om att du förstår vilka personuppgifter som samlas in och hur de behandlas på de externa webbplatser du besöker via vår hemsida.

Vi tar säkerheten och skyddet av våra besökares personuppgifter på allvar, men vi kan inte hållas ansvariga för integritetspraxisen på andra webbplatser utanför vår kontroll. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om detta när du navigerar till andra webbplatser från vår hemsida.

Kontakta oss:

Om du har frågor eller önskar utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via mejl på info@mlsocialmedia.se .

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft, samtycker du till de uppdaterade villkoren.

Senast uppdaterad: 24 juli 2023

bottom of page